เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  และเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ  ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน โดยมีอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่