TAPAC ฟื้นแรงปี’64 ขาดทุนแค่ 12 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”ทาพาโก้”เปิดธุรกิจสดใสปี 64 โกยรายได้ 1,252 ล้านบาท เติบโต 15%   ท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น  เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้อสังหาฯสวีเดนเป็นตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ  ตลาดหลักทรัพย์ปลด SP เปิดซื้อขายหุ้นปกติเช้าวันที่ 6 ม.ค.นี้

บริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. ว่ามีขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท ดีขึ้น 74.54% จากปีก่อนที่ขาดทุนทั้งหมด 47 ล้านบาท

ผลงานที่ดีขึ้นมาจากรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก, แม่พิมพ์, ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดิน โดยบริษัทย่อยประเทศไทยและสวีเดนทั้งสิ้น 1,252.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำได้จำนวน 1,081.05 ล้านบาท ธุรกิจเกือบทั้งหมดดีขึ้น มีเพียงการค้าปลีกเครื่องสำอาง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.33% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 15.84% สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน กรณีที่เป็น Combine Project เพื่อให้สอดคล้องกับ IFRS 15 โดยเปลี่ยนการรับรู้รายได้แยกการขายที่ดินและก่อสร้างเป็นตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ  และได้ปรับปรุงรายการย้อนหลังที่เกิดขึ้นในอดีต

บริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 1,308.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 684.49 ล้านบาท  เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสวีเดน ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ที่ 1,202.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่  8.16% ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 8.83%

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการเงินอยู่ที่ 48.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.50% กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 35.66 ล้านบาท  บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 25.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.40% จากปีก่อนอยู่ที่ 23.28 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย  SP  เปิดซื้อขายหุ้นปกติได้ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป