TU จับมือ JWD สร้างห้องเย็นจ.สมุทรสาคร

HoonSmart.com>>ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ส่งบริษัทลูกร่วมทุนฝ่ายละ 50% ลงทุนสร้างคลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร ใกล้โรงงาน TU เก็บวัตถุดิบ-สินค้า รองรับการเติบโตมากขึ้น 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ โดยมีบริษัทในเครือ ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท โดยถือหุ้นฝ่ายละ  50% ก่อสร้างคลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ใกล้เคียงเขตโรงงานของไทยยูเนี่ยน เพื่อรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นาย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยบริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บวัตถุดิบ และมีโมเดลธุรกิจที่สามารถบริหารคลังสินค้าห้องเย็นเพื่อประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วย

บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จะเป็นผู้บริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่นี้ที่มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้ร่วมลงทุนในครั้งนี้และเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจนี้ร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต