SUN สร้าง Mini Factory พัฒนา Food tech เป้าโตไม่ต่ำกว่า 10-15%

HoonSmart.com>> ซันสวีท เปิดแผนธุรกิจปี’65 พร้อมรับมือกับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่ โดยมุ่งสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต สร้าง Mini Factory เพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะยาว หนุนรายได้ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อปี 

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยภาพรวมปี 2564 SUN สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการขยายฐานตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบประเทศภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน รวมถึงสหภาพยุโรป มีคำสั่งซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในส่วนลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการขยายตลาดในประเทศได้มากขึ้น จากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to eat) แบรนด์ KC ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันหวานญี่ปุ่นสีม่วงเผา มันหวานญี่ปุ่นสีส้มเผา ถั่วลายเสือ ธัญพืชรวม ซุปข้าวโพด และข้าวต้มมัด

ในปี 2565 SUN เดินหน้าเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสำหรับสายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีจะเติบโตต่อเนื่อง พร้อมแตกไลน์สินค้า Ready-to-eat ใหม่ ๆ  ปัจจุบันบริษัทได้ก่อสร้าง Mini Factory ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และกำลังการผลิตได้ถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อหนุนรายได้ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อปี

ในขณะเดียวกัน SUN ได้เตรียมพร้อมวางแผนก้าวสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคตเต็มรูปแบบ มุ่งวิจัยพัฒนาในทุกขั้นตอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อาหารอนาคต  จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาบริโภคอาหารจากพืช มากกว่าเนื้อสัตว์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร และพืชมูลค่าสูง ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต สอดคล้องวิสัยทัศน์ของ SUN ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแสวงหาพันธมิตรในการร่วมมือกัน สำหรับเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น