ตลาดขึ้น SP หุ้น TAPAC ไม่ส่งงบสิ้นต.ค.64 ภายในกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น TAPAC ชั่วคราว เหตุไม่ส่งงบการเงินสื้นสุด 31 ต.ค.ตามนัด ด้าน “ทาพาโก้” ชี้โควิดระดาดสวีเดน เหตุส่งงบงวดปี 64 ล้าช้า คาดส่งได้ภายใน 6 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) วันที่ 5 ม.ค.2565 กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้านบริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) แจ้งว่า บริษัทฯ นำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากถานการการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศสวีเดน ทำให้การตรวจสอบงบการเงินทำได้ล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ได้ภายในวันที่ 6 ม.ค.2565