ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 40-60 สตางค์   มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 5 ม.ค.65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 39.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.48 บาท
E20 ลิตรละ 30.24 บาท
E85 ลิตรละ 24.14 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.04 บาท
B10 ลิตรละ 29.04 บาท
B20 ลิตรละ 29.04 บาท