กรุงศรี แต่งตั้ง “คงสิน คงคา” นั่งประธานคณะเจ้าหน้าที่สินเชื่อยานยนต์

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแต่งตั้งนายคงสิน คงคา ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ แทนที่ กฤติยา ศรีสนิท ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

คงสิน คงคา

นายคงสินมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินด้านลิซซิ่งและเช่าซื้อ รวมทั้งธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในสถาบันการเงินชั้นนำของไทยมานานกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี

นายคงสินได้สร้างผลงานไว้มากมายและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน กรุงศรี ออโต้ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์การเงินและการบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด้านการปฏิบัติการและสนับสนุนธุรกิจมาบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกรุงศรี ออโต้ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยผลักดันให้ กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาโดยตลอด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายคงสินยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำต้นแบบที่มีความสามารถรอบด้าน มีจิตวิทยาสูงในการบริหารงานและบริหารทีมงาน กอปรกับมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่นี้

กรุงศรีเชื่อมั่นว่า ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ นายคงสินจะเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ พร้อมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ ให้กรุงศรี ออโต้ แข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

นายคงสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Senior Executive Program จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ นายคงสิน คงคา ได้รับการแต่งตั้งแทนที่ นางกฤติยา ศรีสนิท ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) ของกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป