เมืองไทยประกันชีวิต คว้า “Best Life Insurance Company-Thailand 2021”

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  คว้ารางวัล Best Life Insurance Company-Thailand 2021 จากการประกวด International Finance Awards 2021 จัดโดย International Finance Magazine ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่