“ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” เก็บ ACE เข้าพอร์ต 7.48 ล้านหุ้น ขยับถือ 15.043%

HoonSmart.com>> “ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” เข้าเก็บหุ้น ACE เข้าพอร์ตเพิ่ม 7.48 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0735% หนุนถือหุ้น 15.043%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา ได้มาหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 จำนวน 7,480,600 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 1,530,776,480 ล้านหุ้น หรือ 15.043% จากเดิมถือ 1,523,295,880 หุ้น คิดเป็น 14.9694%

ด้านความเคลื่อนไหวหุ้น ACE เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา เปิด 3.58 บาท ขึ้นไปสูงสุด 3.64 บาท ต่ำสุด 3.48 บาทและปิด 3.52 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือ -1.68% มูลค่าการซื้อขาย 334.25 ล้านบาท