CK-STEC เซ็นสัญญารถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” มูลค่า 4.67 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “ช.การช่าง-ซิโน-ไทยฯ” ในนามกิจการร่วมค้า CKST -DC2 และ CKST-DC3 เซ็นสัญญา รฟท. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงรายและสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ มูลค่างานรวม 4.67 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี เสร็จปลายปี 2570

นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประธานในพิธีร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ผู้ลงนามประกอบด้วย สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท ช.การช่าง (CK) และภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ตึกบัญชาการ ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564

บริษัท ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี2 ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 54% และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็น จีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) ถือ 41% และบริษัท บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด ถือหุ้น 5% ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงราย กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มูลค่าสัญญา 26,890 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,160 วัน

นอกจากนี้กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 3 ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 51% STEC ถือหุ้น 39% และบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ถือ 10% ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าสัญญา 19,835 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,160 วัน

สำหรับโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 72,920 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านจังหวัดลำปาง พะเยา สิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบ่งสัญญาออกเป็น 3 สัญญา โดยกิจการร่วมค้า CKST-DC2 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 132 กม. ด้วยราคา 26,900 ล้านบาท

กิจการร่วมค่า CKST-DC3 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่3 ช่วงเชียงราย – เชียงของ ระยะทาง 87 กม. ด้วยราคา 19,390 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี (แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2570) โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่จะเปิดพื้นที่4 จังหวัดภาคเหนือที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการค้า

ด้านบริษัท ซิโน-ไทย เอ็น จีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) เปิดเผยว่า มูลค่างานโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงราย รวม 25,130.84 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นส่วนของบริษัทฯ 10,303.64 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับลักษะงานเป็นงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟระยะทางรวมประมาณ 132 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งระดับพื้นดินและทางวิ่งยกระดับ ก่อสร้างสถานรรถไฟและป้ายหยุดรถ พร้อมงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 72 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ส่วนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ มูลค่าโครงการ 18,116.82 ล้านบาท ไมารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นส่วนงานของบริษัทฯ 7,065.56 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับลักษะงานเป็นงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟระยะทางรวมประมาณ 87 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งระดับพื้นดินและทางวิ่งยกระดับ ก่อสร้างสถานรรถไฟและป้ายหยุดรถ พร้อมงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 72 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน