ZIGA ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้ 4 พันลบ. ลุยคริปโทขยายธุรกิจเพิ่ม

HoonSmart.com>> บอร์ด “ซิก้า อินโนเวชั่น” อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เตรียมใช้ดำเนินงาน ขยายธุรกิจ พร้อมเสนอผู้ถือหุ้น 31 ม.ค.65 ไฟเขียวขยายธุรกิจเพิ่ม ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี บริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ นำเข้าและจำหน่ายเกมส์ อุปกรณ์

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินงาน และหรือขยายธุรกิจ และหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาในวันที่ 31 ม.ค.2565 รวมทั้งเสนอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 14ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท ได้แก่ ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคน ดิจิทัลผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล, ประกอบกิจการบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ, ขายโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท,ประกอบกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ ,ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเกมส์ เครื่องเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด, ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น