“สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” เก็บหุ้น B เข้าพอร์ต 3.56 ล้านหุ้น หนุนทั้งกลุ่มถือ 10%

HoonSmart.com>> “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” เข้าซื้อหุ้น B กว่า 3.56 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.1686% หนุนถือฟุ้น 2.5065% ทั้งกลุ่มถือ 10.0013%

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้มาหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ (B) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 จำนวน 3,566,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1686% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 53,000,000 หุ้น หรือ 2.5065% จากเดิมถือ 49,433,100 หุ้น หรือ 2.3378%

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0013% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น B ปิดตลาด 27 ธ.ค.2564 อยู่ที่ 0.79 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 34.57 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 22 ธ.ค.ทีผ่่านมา ราคาเปิด 0.90 บาท แตะสูงสุด 0.91 บาท และปิดต่ำสุด 0.88 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -1.12% มูลค่าการซื้อขาย 86.16 ล้านบาท