SCB DBANK จับมือไปรษณีย์ ปล่อยกู้ผ่านแอป [email protected] สูงสุด 3 แสนบาท

HoonSmart.com>>เอสซีบี ดีแบงก์ จับมือ ไปรษณีย์ไทย ส่ง “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” เสริมสภาพคล่องร้านค้าออนไลน์ยุคใหม่ ผ่อนดอกเบี้ยสบายหมื่นละ 3 บาทต่อวัน กู้ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร ผ่านแอปพลิเคชัน [email protected] วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBANK) กล่าวว่า ธนาคารร่วมมือกับ“ไปรษณีย์ไทย” ผู้ให้บริการส่งพัสดุและเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์รวมถึงบริการโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย นำเสนอ “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับผู้ค้าออนไลน์ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน [email protected] ของไปรษณีย์ไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีรายการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อเนื่องในรอบ 3 เดือนล่าสุด สามารถขอ “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการทำธุรกิจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนดอกเบี้ยสบาย ๆ เริ่มต้นเพียงหมื่นละ 3 บาทต่อวันหรือเริ่มต้น 15.99% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

“ธนาคารหวังว่า “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ค้าออนไลน์”ดร.ชาลี กล่าว

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เชื่อมั่นว่า สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ ที่เตรียมเปิดให้สมัครผ่านแอปพลิเคชัน [email protected] ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ ขยายโอกาสให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกันปัจจุบันผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน [email protected] ของไปรษณีย์ไทย มีกว่า 300,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมทั้งพนักงานออฟฟิศที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอาชีพเสริม

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสมัคร “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” กับไปรษณีย์ไทย
1.กดแบนเนอร์ “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” บนหน้าแอปพลิเคชัน [email protected] เพื่อสมัครและยินยอมให้ธนาคาร นำข้อมูลยอดรายได้จากบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น
2.ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบผ่าน SCB LINE Connect หรือแอป SCB EASY ภายใน 14 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าทำรายการและธนาคารได้รับข้อมูลจากบริษัท
3.ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ต้องสมัครขอสินเชื่อผ่านแอป SCB EASY โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียด พร้อมทราบผลการอนุมัติสินเชื่อไวสุดใน 5 นาที (เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร.0 2722 2222 เว็บไซต์ https://scbsme.scb.co.th หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ