บลจ.บัวหลวงเก็บ ADD เข้าพอร์ตเพิ่ม 2.9 ล้านหุ้นขยับถือ 11.5666%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” เข้าซื้อหุ้น ADD เข้าพอร์ตเพิ่มกว่า 2.93 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.8313% ขยับถือหุ้นรวม 11.5666%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท แอดเทค ฮับ (ADD) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 จำนวน 2,930,200 หุ้น หรือคิดเป็น 1.8313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 18,506,600 หุ้น หรือ 11.5666% จากเดิมถือ 15,576,400 หุ้น หรือ 9.7352%

ด้านหุ้น ADD เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราคาเปิด 28 บาท ขึ้นสูงสุด 31.75 บาท ต่ำสุด 27.50 บาท ก่อนปิดที่ 31.75 บาท +3.75 บาท หรือ +13.39% มูลค่าการซื้อขาย 242.53 ล้านบาท

ขณะที่ล่าสุด 27 ธ.ค.ปิดตลาดที่ 33.75 บาท +2.00 บาท หรือ +6.30% มูลค่าการซื้อขาย 115.84 ล้านบาท