“หอการค้าขอนแก่น” ตั้ง APM ที่ปรึกษาการเงิน SME ระดมทุนในตลาด

ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ลงนามแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน โดย สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จังหวัดขอนแก่น ระดมทุนผ่านกระดาน 3 (LiVE Exchange) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด