IRPC จับมือ IIG – Salesforce นำเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับบริการลูกค้า

HoonSmart.com>> “ไออาร์พีซี” จับมือ “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป – Salesforce” นำเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

น.ส.วนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) (ที่ 4 จากซ้าย) สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) (ที่ 3 จากซ้าย) และกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน Project Kick Off Meeting การประชุมวางแผนงานสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงาน พัฒนาและติดตั้งระบบงานขาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจาก Salesforce แฟลตฟอร์ม Customer 360 อันดับหนึ่งของโลก ที่ดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบการขาย การบริการหลังการขาย และการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ IRPC Customer Centric Organization & Innovation Co-Creation Project (ICONIC) ที่มุ่งยกยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

การให้บริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนรองรับการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)