เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมงาน Money Expo 2021 ในแนวคิด “Future Wealth”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 21 (Money Expo 2021) ภายใต้แนวคิด “Future Wealth” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธเมืองไทยประกันชีวิต โดยมีพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ให้การต้อนรับ  งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 9 -12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี