META จ่อบุ๊กรายได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามินบูหนุนงบ Q4/64 ยืดจ่ายส่วนค้างถึงมี.ค.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “เมตะ คอร์ปอเรชั่น” เคาะขยายเวลา GFPM ชำระเงินจ่ายค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ามินบู เมียนมา ล่วงหน้าครั้งที่ 2 เฟส ออกไปถึง 31 มี.ค.65 ด้านบโครงการกลับมาก่อสร้างปกติปลายไตรมาส 3/64 หนุนรับรู้รายได้ 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้างบไตรมาส 4/64

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) ว่า ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-22 ธ.ค.2564 บริษัท GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) ได้ชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่สอง (Second Advance Payment) สำหรับการก่อสร้างโครงการเฟส 2-4 ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทแล้ว 3,400,000.00 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ META บันทึกเป็นรายได้ไตรมาส 4/2564 ทันที และสามารถปรับลดจำนวนหนี้คงค้างของลูกค้าได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท META เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่ 2 สำหรับเฟส 2-4 ที่ค้างชำระให้แก่ GEPM อีกครั้ง โดยกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 31 มี.ค.2565 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ GEPM สามารถแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อชำระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทตามความจำเป็นและสมควรแล้ว รวมถึงการมีระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า

อนึ่ง META นอกจากจะเป็น 1 ใน 3 ผู้ลงทุนหลักในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูแล้ว ยังมีบทบาทเป็นผู้รับเหมาและให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ โดยดำเนินการผ่านบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ META ถือหุ้น 85% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดให้บริการแก่ GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) ในโครงการดังกล่าว ทำให้ META สามารถรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าได้ 2 ทางคือ จากเงินลงทุนในโครงการและจากการเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง

นายศุภศิษฏ์ กล่าวว่าข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค.64 บริษัทมียอดรอรับชำระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ามินบูอีกจำนวน 8,819,907.91 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 298,667,659.56 บาทที่พร้อมบันทึกเข้ามาเป็นรายได้ก้อนใหม่ โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับการทยอยชำระเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการที่โครงการโรงไฟฟ้ามินบูสามารถกลับมาก่อสร้างเฟส 2-4 ได้ตามปกติแล้วตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3/64 และด้วยการสนับสนุนที่ดีทุกด้านจากรัฐบาลเมียนมาที่อนุญาตให้บริษัทเข้าดำเนินงานได้เป็นกรณีพิเศษ ทาง META จึงส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกว่า 200 คนเข้าไปดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟ

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของ META ในไตรมาสที่ 4/2564 เป็นไปอย่างสดใส ด้วยการดำเนินงานที่ราบรื่น คล่องตัวทุกทาง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เข้ามาหลายทิศทาง ได้รับเงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนในผลการดำเนินงานประจำไตรมาส