KEX ใหญ่ติด SET 100 หุ้นยั่งยืน ม.ค.-มิ.ย.65

HoonSmart.com>>”เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ผงาดขึ้นจอเรดาร์นักลงทุนสถาบัน  เข้ารอบคำนวณดัชนี SET 50, SETTHSI, SETWB  ติดสำรองอันดับหนึ่ง SET 50 ตอบรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  หรือ KEX ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง SET100, SETTHSI และ SETWB สำหรับรอบครึ่งปีแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565)  โดย SET100 จะถูกคัดเลือกจากหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ KEX ยังถูกจัดเข้าอยู่ในกลุ่มหุ้นสำรองสำหรับ SET50 อีกด้วย

ส่วน SETTHSI หรือ “หุ้นยั่งยืน” คัดเลือกจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นสำคัญ และ SETWB (SET Well-being) เป็นดัชนีที่สะท้อนศักยภาพในการแข่งขันของไทยและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและนำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยด้วย

นาย อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  กล่าวว่า  KEX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปี 2563 นอกเหนือจากความเป็นผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนซึ่งประสบความสำเร็จด้วยการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาเชิงรุกและคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ทั้งปริมาณการจัดส่งพัสดุ รายได้ และจำนวนลูกค้าเติบโตอย่างโดดเด่นตลอดปี 2564 แล้วนั้นบริษัทยังมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งยังตระหนักถึงบทบาทในการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งมอบความห่วงใยไปถึงมือผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่ความใส่ใจในพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็น ด่านหน้าในการส่งต่อความปลอดภัยอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า และสังคมโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ผ่านการจัดส่งพัสดุต่างๆ อาทิ จัดส่งยาและสิ่งของจำเป็น ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ KEX ยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเป็นประจำผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์  โบรกเกอร์ต่างๆ รวมถึงช่องทางที่บริษัทฯ จัดขึ้นภายใต้งาน CEO Connect สะท้อนความพร้อมของ KEX ในทุกๆ ด้าน ทั้งความเป็นผู้นำทางการแข่งขัน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในยุคดิจิตอล สอดรับกับการเข้าคำนวณในดัชนี SET100, SETTHSI และ SETWB ตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นไป ด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน