MINT ปาดขายหุ้น 40% ธุรกิจโรงแรม-ศูนย์การค้าให้ DHRL มูลค่า 3.5 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” จัดโครงสร้างบริษัท ตัดขายหุ้น 40% ในบริษัทย่อย 2 แห่ง “SSR-MHGP” เจ้าของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ,โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ , ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า, โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ตและโรงแรมโฟร์ซีซั่น เกาะสมุย ให้ Dana Hospitality RSC Limited มูลค่า 3.5 พันล้านบาท นำเงินเพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระหนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท สยาม ซัคเซส เรียลตี้ (SSR) ทุนจดทะเบียน 626.1 ล้านบาท โดยถือหุ้น 100% เพื่อจัดโครงสร้างบริษัท โดย SSR เข้าถือหุ้นในบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท (CPR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เดิม MINT ถือหุ้น 81.2%

นอกจากนี้บริษัทฯ จะขายเงินลงทุนในบริษัท SSR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วน 40% ซึ่ง SSR ถือหุ้นใน CPR เป็นเจ้าของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ,โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ และศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โดยขายให้กับ Dana Hospitality RSC Limited (DHRL) ซึ่งหลังขายหุ้นครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นเหลือ 60%

อีกทั้งบริษัทฯ จะขายหุ้น 40% ในบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต (MHGP) ซึ่งเป็นเข้าของโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ตและโรงแรมโฟร์ซีซั่น เกาะสมุย ให้แก่ DHRL ส่งผลให้บริษัทฯ เหลือถือหุ้น 60%

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้น เป็นการดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระหนี้ โดยมูลค่าการทำรายการในครั้งนี้เท่ากับ 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,500 ล้านบาท