BM ลงเสาเอกโรงงานใหม่ FREE ZONE

BM ลงเสาเอกโรงงานใหม่ “บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี้” ปลอดอากร  

ธานิน สัจจะบริบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธีรวัต อมรธาตรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล  (BM) และ จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี้ จำกัด  ( BMI )  บริษัทลูกของ BM นำทีมคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีลงเสาเอก โดยมี พระราชพัฒนากร (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีขึ้นเสาเอกการก่อสร้าง เสริมความเป็นสิริมงคลให้บริษัทเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ

สำหรับโรงงานแห่งใหม่ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จกลางปี 2565  บนเนื้อที่ 25 ไร่ ซึ่งเป็นเขตปลอดอากร (Free zone) อยู่ใกล้กับที่ตั้งบริษัทสำนักงานใหญ่ ตำบลบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้