EGCO ลงทุนสตาร์อัพ “เพียร์ พาวเวอร์” พัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน

HoonSmart.com>> “ผลิตไฟฟ้า” ปิดดีลเข้าลงทุนสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” 24.24% มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ประกาศเข้าลงทุนสตาร์ทอัพบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ สัดส่วน 24.24% มุ่งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยได้ดำเนินการลงทุนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เพียร์ พาวเวอร์ กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการด้านการเงินในธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Platform) เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน (Decentralized Energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะร่วมมือกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล (Data Center) ของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป

ปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มีธุรกิจหลักคือการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2562