ธปท.-แบงก์ สำรองเงินช่วงปี 64 ใกล้เคียงปี 63

HoonSmart.com>>ธปท. สำรองธนบัตรให้บริการประชาชนช่วงปีใหม่ 1.2 แสนล้านบาท ธนาคารกสิกรสำรอง 3.6 หมื่นล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 5 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าปกติ ธปท.คาดธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. เพื่อเตรียมให้บริการประชาชนในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 ประมาณ 120,000 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านสาขา 9,700 ล้านบาทและสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) 26,300 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า 50,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 37,000 ล้านบาท และ สาขา 13,000 ล้านบาท ปัจจุบัน (ณ เดือน ธ.ค. 64) ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 798 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,879 เครื่อง

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) เตรียมสำรองเงินสด รองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคาร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 รวม 9,616 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม 8,907 ล้านบาท และช่องทางสาขา 709 ล้านบาท ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 593 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,620 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สำรองเงินสดให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติประมาณ 50,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำรายการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง