“บลจ.ยูโอบี” คว้ารางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 63

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี คว้างรางวัล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น บริหาร “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 63

นางสาวกุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสถาบันและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา