“บี จิสติกส์”คาดQ1/65 ให้บริการยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะในโรงงาน

HoonSmart.com>>“บี จิสติกส์” เปิดแผนลงทุนสู่ธุรกิจสีเขียว คาดQ1/65 เปิดให้บริการยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะ สำหรับขนส่งภายในโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าปรับปรุงรถขนส่งให้เป็นระบบ EV ทั้งหมดในปี 68 ควบคู่ Green Utilities พัฒนาเรื่องน้ำ-พลังงานไฟฟ้า เพิ่มคาร์บอนเครดิต รุกโลจิสติกส์เต็มสูบ พร้อมใส่เงินเพิ่มทุน “บียอนด์ แคปปิตอล

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี จิสติกส์ (B ) ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยถึงแผนการเพิ่มทุนว่า บริษัทมีโครงการลงทุนที่ชัดเจน ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนพัฒนาไปสู่ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการ Green Logistics บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ เพื่อสร้างยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ สำหรับการบริการขนส่งภายในโรงงานอย่างครบวงจร คาดว่าจะให้บริการนำร่องยานยนต์คันแรกช่วงไตรมาสแรกปี2565

ยังมีโครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนปรับปรุงรถบรรทุกที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นระบบรถไฟฟ้า ( Electrical Vehicle : EV) ภายในปี 2568 รวมทั้งโครงการศึกษาและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีการขนส่ง ร่วมกับการให้บริการยานยนต์อัจฉริยะภายในโรงงานอุตสาหกรรม ลดแรงงานคน ให้การบริหารจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าหรือโรงงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโครงการด้าน Green Utilities บริษัทกำลังเร่งศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากการลงทุนและบริหารจัดการการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar)

“การลงทุนโครงการด้าน Green Utilities จะเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทและรายได้ ในด้านการเพิ่มคาร์บอนเครดิต มีการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำและพลังงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับเป้าหมายสู่ความเป็น Green Logistics ช่วยลดมลพิษของโลก” ดร.ปัญญา กล่าว

สำหรับแผนการขยายการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งนั้น บริษัทมีแผนที่จะซื้อรถบรรทุกหัวลากเพิ่มขึ้นอีก 29 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 37 คัน และใช้บริการจากซับคอนแทรคประมาณ 100 คัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่ง ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากกากรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทย่อยคือ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด รองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ