บอร์ด GULF “ตั้งบ.รุกธุรกิจดิจิทัล -บ.ร่วมทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์”

HoonSmart.com>>GULF ตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา รุกธุรกิจดิจิทัล รองรับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และอนุมัติตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา เพื่อทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อผนึกความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย และนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 70% ผ่าน GULF1 ร่วมกับ Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 30% ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์)  เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการ ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี และลูกค้ารายอื่น ๆ

ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ