“กรมศุลกากรจับมือ KTB ” หนุนผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

HoonSmart.com>>กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง “Customs Trader Portal” อำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้า – ส่งออก สินค้า ผ่าน https://www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยผู้ใช้ระบบสามารถดำเนินการผ่านเว็ปไซต์ www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบน Application เป๋าตัง ต่างจากรูปแบบเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น

ในส่วนของการลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการขอต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำเร็จแล้ว จำนวน 994 ราย และในอนาคตกรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ ให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก และตัวแทนออกของนิติบุคคลที่มีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

และนอกจากการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้ว กรมศุลกากรยังได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) รองรับการขอต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม นี้เช่นกัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยพร้อมต่อยอดการให้บริการตอบโจทย์ประชาชน รวมถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ X2G2X ล่าสุด ธนาคารร่วมกับกรมศุลกากร พัฒนาบริการ “Customs Trader Portal” เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถลงทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคย มีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น เตรียมขยายระบบการลงทะเบียนรองรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก การต่ออายุตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของประเภทนิติบุคคล

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากรต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร และการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล ไปจนถึงการติดตามสถานะการนำเข้าและการขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นตัวกลางในการแชร์ข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Customs e-Receipt on Blockchain) ระหว่าง 3 กรมภาษี เพื่อลดการจัดทำเอกสารที่เป็นกระดาษ รวมถึงสร้าง Digital Trade Platform เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มธุรกิจได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น