SCC รุกตั้งบริษัทขยายธุรกิจในจีน-เวียดนาม-ผุดบริษัทใหม่ลงทุน Startups

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” เผย “เอสซีจี เคมิคอลส์” รุกจัดตั้งบริษัทย่อย 3 แห่ง ดำเนินธุรกิจจำหน่ายโพลิเมอร์ ในเซี่ยงไฮ้ ตั้งบริษัทในเวียดนาม ขยายธุรกิจบริการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง Sพร้อมตั้ง ENFI Ventures บริษัทย่อยในไทย ลงทุน Startups สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเคมิคอลส์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดได้จัดตั้งบริษัท SCG Chemicals Shanghai Company Limited ที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตั้ง SCG Chem Shanghai มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโพลิเมอร์และส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้โดยตรง เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะจากสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product)

นอกจากนี้จะมีการจัดตั้ง (1) บริษัท SENFI Ventures Company Limited ที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนใน Startups แบบ Venture Capital หรือการลงทุนร่วมกับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเคมิคอลส์ ผ่านการเข้าถึงนวัตกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต (2) บริษัท REPCO NEX (Vietnam) Company Limited (RNV) ที่ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) และขยายธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมและซ่อมบำรุงไปยังประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ SCG Chem Shanghai มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านหยวน หรือประมาณ 5.3 ล้านบาท, SENFI Ventures มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท, และ RNV มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 7,914 ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ 13 ล้านบาท โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือหุ้น 100% ในทั้ง 3 บริษัท

ด้านบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ได้เข้าซื้อหุ้น Deltalab, S.L บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเทศสเปน ในสัดส่วน 85% ตามสัญญาซื้อหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าว

SCGP เทกฯบริษัทสเปน 85% เริ่มรับรู้กำไรอุปกรณ์การแพทย์ธ.ค.นี้