กกร.ห่วงสคบ.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ 20% กระทบอุตฯ-ลูกค้า

HoonSmart.com>>กกร.ห่วง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อรถไม่เกิน20% กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์-ลูกค้า ระบุรถยนต์ใหม่เพดานไม่เกิน 15% รถยนต์เก่าไม่เกิน 24% รถจักรยานยนต์เก่าไม่เกิน 36% เป็นอัตราที่เหมาะสม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า กกร. ได้หารือและพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เกี่ยวกับเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุด (ฉบับที่ 2) ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยรถยนต์เก่าและรถจักรยานยนต์ ไว้ไม่เกิน 20%

เนื่องจากกังวลว่าการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ รวมถึงเงื่อนไขการคืนรถ จบหนี้ จะส่งผลกระทบวงกว้างเป็นลูกโซ่ต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำ และภาคบริการ ตลอดจนการจ้างงาน โดยเฉพาะการคิดอัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ที่มีการเสียหายสูงถึง 37%

กกร.คิดว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมของรถยนต์เก่าควรอยู่ที่ 24% ส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 36% สำหรับรถยนต์ใหม่เพดานที่ 15% เป็นอัตราที่เหมาะสม

“การกำหนดเพดานดอกเบี้ยรถยนต์เก่าในอัตราที่ต่ำเกินไป จะส่งผลกระทบต่อการการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และลูกค้าที่ซื้อรถ จากการที่สถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีการสูญเสียสูงถึง 37% และทำให้ลูกค้าต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ จึงเสนอให้สคบ. พิจารณาข้อเสนอของ กกร. เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 ”นายสุพันธ์ กล่าว

ด้านนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไป จะทำให้ตัดโอกาสคนเข้าไม่ถึงสินเชื่อมีมากขึ้น ดังนั้นการกำหนดเพดานดอกเบี้ยจึงควรพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงในระบบ