AJA เซ็น MOU ไชน่า โมบายฯ ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นอัจฉริยะ

HoonSmart.com>> “เอเจแอดวานซ์ เทคโนโลยี” บันทึกข้อตกลง “ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ” เป็นเวลา 3 ปี ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชั่นอัจฉริยะ

บริษัท เอเจแอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2564 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CMI) ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันขั้นสูงสุดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชั่นอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมืองอัจฉริยะ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ตลอดจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นอัจฉริยะในด้านต่างๆ

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือและพันธมิตรในการสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดตั้งและรักษาวัตถุประสงค์และพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชั่นอัจฉริยะ