บล.ฟินันเซียฯเตือนคุมดบ.เช่าซื้อเข้ม กระทบ NCAP-SAWAD-MTC

HoonSmart.com>>บล.ฟินันเซียฯมองลบต่อกลุ่มเช่าซื้อ หลังจากร่างฉบับ 2 คุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ ที่ยังเข้มกว่าที่ตลาดประเมิน  กระทบสินเชื่อมอเตอรไซค์ NCAP-SAWAD-MTC ส่วนแบงก์ TISCO กระเทือนเล็กน้อย   

บล.ฟินันซีย ไซรัส มองลบต่อกลุ่มเช่าซื้อ หลังจากร่างฉบับ 2 คุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ ที่ยังเข้มกว่าที่ตลาดประเมิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดและการปิดสัญญากู้เร็วกว่ากำหนด แม้จะดีกว่าร่างฉบับที่ 1 มองกลุ่มไฟแนนซ์ถูกกระทบมากกว่ากลุ่มธนาคาร และผู้ถูกกระทบมากสุดคือสินเชื่อมอเตอรไซค์ ได้แก่ NCAP,SAWAD,MTC จากแนวโน้มการเติบโตสินเชื่อที่อาจโตน้อยลง ส่วนแบงก์ที่กระทบเล็กน้อยคือ TISCO