TPOLY คว้างานก่อสร้าง 3 โครงการมูลค่า 2,148 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทยโพลีคอนส์” คว้างานใหญ่ 3 โครงการ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา-ก่อสร้างอาคารจอดรถ ซ่อมบำรุงโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โซนซี-โครงการฟีล ภูเก็ต” มูลค่ารวม 2,148 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่งแตะ 4,500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่หลังนโยบายเปิดประเทศหนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างฟื้นตัว

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทรับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,148.03 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มูลค่าโครงการ 964.33 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี มูลค่าโครงการ 769 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงการฟีล ภูเก็ต งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและ Hard Scape มูลค่าโครงการ 414.70 ล้านบาท

ด้านนายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ภายหลังที่ภาครัฐมีนโยบายทยอยเปิดประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคัก และมีการเปิดให้ประมูลงานใหม่จำนวนมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีโอกาสได้รับงานเพิ่มขึ้น โดยงานใหม่ประจำปี 2564 สะสมตั้งแต่ต้นปีจำนวน 3,200 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนต้นปีที่ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้เมื่อรวมกับ Backlog ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 แล้ว ทำให้ Backlog พุ่งแตะ 4,500 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมงานที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา และมั่นใจว่า การได้รับงานดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผลงานของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง ทั้งงาน ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สถานศึกษา สนามบิน เป็นต้น รวมทั้งงานก่อสร้างชลประทาน และประปา โดยคาดว่า ภายในต้นปีหน้าจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องการร่วมทุนในงานสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มีมูลค่างานในมือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้