โควิดหนุนธุรกิจสัตว์เลี้ยงในไทยมีมูลค่า 6.67 หมื่นล้านบ. ปี 2569

HoonSmart.com>>Krungthai COMPASS ระบุ การระบาดของโควิดดันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในไทยโตเฉลี่ย ปีละกว่า 8.4% แตะ 66,748 ล้านบาท ปี 2569 สัตว์เลี้ยงโลกคาดโตกว่า 6.9 ล้านล้านบาทในปีเดียวกัน

Krungthai COMPASS ระบุ ปรากฏการณ์ Pet Humanization หรือพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวมีชัดเจนมากขึ้น หลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลค่าตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโลกมีแนวโน้มเติบโต และคาดว่า จะมีมูลค่าสูงถึง 217,651 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 6.9 ล้านล้านบาทในปี 2569 หรือ เติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% (CAGR) ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในไทยคาดว่า จะเติบโตสูงกว่าที่ 8.4% (CAGR) อยู่ที่ 66,748 ล้านบาท

ผู้เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะจ่ายหนัก จ่ายเพิ่มเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะคิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับที่ Premium มากขึ้น เช่น บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงเฉพาะทาง บริการนักสืบสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารเสริมสัตว์เลี้ยง ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง และธุรกิจประกันภัยสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

Krungthai COMPASS แนะนำให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างจุดขายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อโอกาสในการส่งออกและตลาดในประเทศที่ยังเปิดกว้าง เช่น การพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากโปรตีนจากพืชและแมลง รวมทั้งให้ความสำคัญการการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังควรใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ (BOI) เพื่อให้การต่อยอดธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น ในปี 2563 มีบริษัท ได้รับการอนุมัติคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 2,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า