กบข.คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64-ดีเด่นด้านธรรมาภิบาลข้อมูล

HoonSmart.com>> กบข. คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มุ่งพัฒนาบริการสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เปิดแผนงานปี 65 เตรียมเปิดให้บริการระบบคู่แฝดดิจิทัล จำลองการเลือกแผนลงทุน ช่วยประกอบการตัดสินใจ

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. รับ 2 รางวัล จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ได้แก่ 1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ 2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน

กบข. มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการ จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพ ตลอดจนดูแลสมาชิกที่ใช้บริการออมต่อกับ กบข. เมื่อออกจากราชการ ทำให้ปัจจุบันมีสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “My GPF” สูงกว่า 1 ล้านครั้งต่อเดือน

นอกจากนี้ กบข. ยังได้มีการจัดการข้อมูลตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ กบข. เพื่อให้ข้อมูลสมาชิกอย่างชัดเจน ครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของ กบข. และเผยแพร่ผ่านแหล่งข้อมูลภาครัฐ สอดคล้องตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับแผนงานสำคัญในปี 2565 กบข. เตรียมเปิดให้บริการระบบคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins) เพื่อจำลองการเลือกแผนลงทุนและสัดส่วนเงินออมในระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสนใจ (Simulation Application) ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนและใช้บริการออมเพิ่ม ตลอดจนประมาณการยอดเงินในอนาคตเพื่อช่วยวางแผนบริหารเงินออมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลังเกษียณของสมาชิก