THG ส่งทีมแพทย์ดูแลคนไข้ “โครงการจิตอาสารักษา COVID-19” ฉลองมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี

HoonSmart.com>>THG ส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาคนไข้ COVID-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ในโครงการจิตอาสารักษา COVID-19  ในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว ครบรอบ 70 ปี

นายแพทย์บุญ วนาสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน สปป.ลาว ในปัจจุบันที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่ รัฐบาล สปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ ล่าสุด ได้ส่งทีม บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เดินทางไปยัง นครหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมกับโครงการจิตอาสารักษา COVID-19 เพื่อมิตรภาพลาว- ไทย 70 ปี ของสถานเอกอัครรัฐฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย และสมาคม ไทย-ลาว เพื่อ มิตรภาพ เข้าร่วมกับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาวในการดูแลรักษาคนไข้ COVID-19 ใน สปป.ลาว ที่พักรักษาตัวแบบ Home Isolation เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดที่เกิด ขึ้น นายแพทย์บุญ วนาสิน กล่าว

ทั้งนี้ นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ การได้เข้า ร่วมกับทางโครงการจิตอาสารักษาโควิด-19 เพื่อมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี ของสถานเอกอัครรัฐทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย ครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดและความ สัมพันธ์ไมตรีของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ดีต่อกัน นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ กล่าว