SIRI ทุ่มงบ 500 ล้านบ.ลงทุน”ธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม-เป็นมิตรต่อสังคม”

HoonSmart.com>>แสนสิริ ทุ่มงบลงทุน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เน้นธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ และเป็นปัญหาหลักของมวลมนุษยชาติ แสนสิริในฐานะผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และขอนำองค์กรเป็นส่วนหนึ่งร่วมแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเป็น Net-zero องค์กรอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้

โดยแสนสิริได้จัดทำกระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก เพื่อมุ่งสู่ Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.Process: แสนสิริจะมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นและได้มาตรฐาน สร้างเป้าหมายที่จะบรรลุอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย จากนั้นจะเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

2.Product: มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดขยะให้ได้มากที่สุด เช่น บ้านที่เปิดตัวใหม่จะเป็นโซลาร์ รูฟ รวมกว่า 50% และ 100% ทุกหลัง ในปี 2573 ,ติดตั้ง EV Charger ในทุกโครงการในปี 2568,มุ่งสู่บ้านประหยัดพลังงาน โดยภายในปี 2568 บ้านโครงการใหม่ของแสนสิริ 50% จะเป็นบ้านเย็นและประหยัดพลังงาน (Cooliving Designed Home) และเพิ่มขึ้นเป็น 70% ใน 2573

3. Partners: พันธมิตรพลังบวก แสนสิริได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่รู้จักการตั้งเป้าหมายลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกัน และในอนาคตจะสนับสนุนให้ทุกพันธมิตรใน Ecosystem ของแสนสิริ ลงนามความร่วมมือว่าด้วย Net-zero ร่วมกัน

4 Investment: การลงทุนในทุกมิติ จะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนโดยตรงและทางอ้อม โดยเบื้องต้นกำหนดงบลงทุนไว้ 500 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี เน้นลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม

“แสนสิริจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ให้ไว้กับประชาคมโลก โดยจะทำภารกิจนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนใน 4 มิติ Process- Product – Partners – Investment เพื่อเข้าสู่เป้าหมาย Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero หรือรายแรกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยที่กล้าประกาศตั้งเป้า Net-zero อย่างเป็นรูปธรรม ” นายเศรษฐา กล่าว