ไทยออยล์ มอบเงินให้แก่ รพ.ต่างๆ รวม 1.8 ล้านบาท ฉลอง 60 ปี

บริษัท ไทยออยล์  ได้ส่งมอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 1,800,000 บาท แก่โรงพยาบาลต่างๆ จากกิจกรรม Thaioil Charity Virtual Run 2021 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ โดยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Virtual Run 2021 ภายใต้แนวคิด “Share Your Run For Charity”  โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนระยะทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุก 1 ก.ม. เป็นเงินบริจาค 2 บาท เพื่อส่งมอบให้กันโรงพยาบาลและสังคมต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,000 คน

สำหรับยอดเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1,000,000 บาท โรงพยาบาลแหลมฉบัง 800,000 บาท องค์กรสาธารณกุศลตามความประสงค์ของทีมที่วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 20 ทีม เป็นเงิน 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมแก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกกว่า 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมต่อไป