ERW ขายโรงแรมบนเกาะสมุย 2 แห่ง “เรเนซองส์-ไอบิส” มูลค่า 925 ลบ.

HoonSmart.com>> “ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” ปิดดีลขายหุ้นบริษัทย่อย “เอราวัณสมุย” เจ้าของโรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุยฯ พร้อมขายโรงแรมไอบิส สมุย ให้ ” อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง-อินฟีนิตี้ นอร์ท สมุย” มูลค่ารวม 925 ล้านบาท

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) เปิดเผยว่า บริษัทได้จำหน่าย โรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อาร์เคเอส) โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอราวัณ สมุย   ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส และ (2) การจำหน่ายโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไอเอสเอ็ม) โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น

ด้านเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินสำหรับการซื้อขายไอเอสเอ็ม ซึ่งบริษัทได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรม โดย (1) จำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 69,499,996 หุ้น หรือคิดเป็น 99% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเอราวัณสมุย มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ 10 บาท ในราคารวม 531 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว และ (2) จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด ในราคาขายรวม 394 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุยและการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มนั้น ทำให้บริษัทเอราวัณสมุย สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทไม่มีความเป็นเจ้าของใด ๆ ในไอเอสเอ็ม