ตลาดไฟเขียว PLANET-W1 ซื้อขาย 1 ธ.ค. นี้

HoonSmart.com>>ตลาด mai ไฟเขียว PLANET-W1 เทรด 1 ธ.ค.นี้ จำนวน 124.99 ล้านหน่วยเศษ ราคาใช้สิทธิ 2 บาท 

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ สั่งรับใบสำคัญสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย ชุดที่ 1  ( PLANET-W1 ) เข้าซื้อขายวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จำนวน 124.998 ล้านหน่วยเศษ

สำหรับ PLANET-W1 อายุ 2 ปี  อัตราใช้สิทธิ 1:1:2 บาท ใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564 และวันสุดท้าย 18 พ.ย. 2566