TPS คว้าติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน Saphan Project มูลค่า 558 ลบ.

HoonSmart.com>> “เดอะแพรคทิเคิล โซลูชัน” ส่งบริษัทย่อยคว้างานใหญ่ โครงการ Saphan Project (Underground Fiber Cable) มูลค่าเกือบ 558 ล้านบาท หนุน Backlog แตะระดับ 1,260 ล้านบาท ฟาก CEO ส่งสัญญาณไตรมาส 4/64 แนวโน้มสดใส ทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือที่ตุนไว้ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายโครงการหนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชัน (TPS) แจ้งว่า บริษัท เดอะวิน เทเลคอม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินของโครงการ Saphan Project (Underground Fiber) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์กับบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ตเวิร์ค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าโครงการ 557.89 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบงาน 12 เดือน

บุญสม กิจเกษตรสถาพร

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) เปิดเผยว่า การได้รับงานใหม่ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของคู่ค้าที่มีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้ TPS มีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,260 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี และมั่นใจว่า จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวต่อถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานให้กับภาครัฐและเอกชนได้ตามกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งงานของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังที่ภาครัฐมีนโยบายทยอยเปิดประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคัก และมีงานเปิดให้ประมูลใหม่มากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจะให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจรหรือ Managed Security Service (MSS) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจจำนวนมาก โดยคาดว่า จะเห็นความชัดเจนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป และจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตได้ต่อเนื่อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น