สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่าน”ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต”

HoonSmart.com>>สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตอบโจทย์ความคุ้มครอง การออมเงินอย่างมีวินัยและการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ประชาชนที่กำลังวางแผนภาษีในช่วงปลายปีและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เรื่องการลดหย่อนภาษี สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมถึงประกันแบบบำนาญ จะทำให้มีทั้งเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นทั้งการออมและมีความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในรอบปีสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

และสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีประกันชีวิตแบบบำนาญจะสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการหักลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร

สำหรับประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ประกันสุขภาพอยู่แล้ว อย่าลืมแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิต เพื่อแสดงความยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับกรมสรรพากรตามแนวทางที่กรมสรรพากรกำหนด มิเช่นนั้นผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยฉบับนั้นได้