“วีรวัฒน์ แจ้งอยู่” เฉือนขาย TSR 0.85% กุมหุ้นใหญ่ 12.74%

HoonSmart.com>> “วีรวัฒน์ แจ้งอยู่” แจ้งแก้ไขรายงานขายหุ้น TSR ออก 0.8554% กุมหุ้น 12.74 %  รวมกลุ่มถือหุ้นใหญ่ 39.91% 

วีรวัฒน์ แจ้งอยู่

นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ รายงานการขายหุ้นบริษัท เธียรสุรัตน์ ( TSR ) จำนวน 0.8554% คงเหลือ 12.7492% รวมทั้งกลุ่มถือหุ้น 39.913%

ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว เป็นการแก้ไขการรายงานก่อนหน้านี้