APMLAO บันทึกความร่วมมือที่ปรึกษา “กรมปฏิรูปรสก.-ประกันภัย-กลุ่มบล.”

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) มอบหมายให้ อุทัย นันทวงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือที่ปรึกษา ระหว่าง กรมปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การประกันภัย (กระทรวงการเงิน) และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว เมื่อเร็วๆนี้