BAY มองเศรษฐกิจไทยฟื้น เพิ่มจีดีพีปี 64 โต 1.2% ปี65 โต 3.7%

HoonSmart.com>>วิจัยกรุงศรีประเมินเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว ปรับเพิ่ม GDP ปี 2564 ขยายตัว 1.2% และปี 2565 โตต่อเนื่องที่ 3.7% กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อนการระบาดครึ่งหลังปี 2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มจาก 1.2 ล้านคนปีนี้ เป็น 5 ล้านคนในปีหน้า คาดแตะ 40 ล้านคนปี 2568

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มกลับสู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงครึ่งหลังปี 2565 โดยเศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัว 1.2% เดิมคาด 0.6% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายที่คาดจะกลับมาเติบโตได้ราว 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน และมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศ

รวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาด 1.5 แสนคน และการส่งออกปี 2564 จะขยายตัว 16.5% เพิ่มขึ้นจากเดิม 15.0%

ปี 2565 เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องที่ 3.7% เพิ่มขึ้นจาก 3.0% และมีแนวโน้มที่ GDP จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี จากแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนเติบโต 3.6% ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่การใช้จ่ายยังขยายตัวได้จำกัดเนื่องจากความเปราะบางในตลาดแรงงาน

ด้านภาคส่งออกยังเติบโตได้ 5.0% แม้จะชะลอลงบ้างแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัว 2.9% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น และได้รับผลดีจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2565 จากผลการศึกษาของ ADB ประเมินว่า RCEP จะช่วยหนุนให้มูลค่าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 4.9% ภายในปี 2573 ซึ่งแม้เป็นรองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แต่สูงสุดเมื่อเทียบในกลุ่มอาเซียน

การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าเติบโตดีขึ้นเป็น 4.6% จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยหนุนให้เกิดการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) และการก้าวไปสู่โลกดิจิทัล สอดคล้องกับสัญญาณเงินลงทุนสุทธิโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าทั้งปี 2562 (ช่วงก่อนเกิดการระบาด)

การเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยทำให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะมีรูปแบบเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เป็นส่วนมาก มีสัดส่วนกว่า 80% ของมูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วงปี 2565-2569

สำหรับภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แม้ไทยจะมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 60 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีข้อจำกัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้หลายประเทศที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยยังมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 7.5 ล้านคน และกว่าจะกลับมาสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้ที่ 40 ล้านคน อาจต้องใช้เวลาถึงปี 2568 ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้เร็วในปี 2567 ที่ 160 ล้านทริป จากปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 90 ล้านทริป