ตลาดฯ รับวอร์แรนต์ EKH-W1 เทรด 25 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ EKH-W1 เริ่มซื้อขาย 25 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) จำนวน 149,999,729 หน่วย ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 25 พ.ย.2564 อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 6.30 บาทต่อหุ้น

EKH-W1 มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 พ.ย.2564) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 14 พ.ย. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 14 พ.ย. 2567

ด้านหุ้น EKH ณ 12.09 น. อยู่ที่ 7.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 3.80 ล้านบาท