“กลุ่มพสวงศ์” บิ๊กล็อตหุ้น TPP สัดส่วน 12.48% ขายภายในกลุ่ม

HoonSmart.com>> “ปราโมทย์ พสวงศ์” ขายหุ้น “ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์” สัดส่วน 12.48% ให้ “ธนรัชต์ พสวงศ์” ลูกชายขยับถือหุ้นรวม 24.985% ส่วนพ่อเหลือถือ 2.1472%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายธนรัชต์ พสวงศ์ ได้มาหุ้นริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (TPP) จำนวน 12.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 และในวันเดียวกันนายปราโมทย์ พสวงศ์ รายงานจำหน่ายหุ้น TPP จำนวน 12.48% ส่งผลให้นายธนรัชต์ พสวงศ์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 24.985% จากเดิมถือ 12.5050% ขณะที่นายปราโมทย์ พสวงศ์ เหลือถือหุ้น 2.1472% จากเดิมถือ 14.6272%

ทั้งนี้ นายธนรัชต์ พสวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฮั่วเซ่งเฮง นักลงทุนรายใหญ่ และเป็นลูกชายนายปราโมทย์ พสวงศ์ โดยซื้อขายหุ้นในราคา 21.00 บาทต่อหุ้น

หุ้น TPP ปิดตลาด 23 พ.ย.2564 ที่ราคา 22.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ +2.71% มูลค่าการซื้อขาย 1.49 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ราคาปิดที่ 22.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +1.38% มูลค่าการซื้อขาย 98.49 ล้านบาท จากเปิด 22.00 บาทเป็นราคาต่ำสุดของวันและสูงสุดขึ้นไปแตะ 22.40 บาท