“พิชญ์ โพธารามิก” ปาดขาย MONO 2 ล้านหุ้น ยังถือ 59.9477%

HoonSmart.com>> “พิชญ์ โพธารามิก” ขายหุ้น MONO ออก 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0576% ยังถือหุ้นในมือ 59.9477%

พิชญ์ โพธารามิก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก จำหน่ายหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ (MONO) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 จำนวน 2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0576% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 2,080.82 ล้านหุ้น คิดเป็น 59.9477% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือหุ้นสัดส่วน 60.0054%

หุ้น MONO ปิดตลาดวันที่ 19 พ.ย.2564 ที่ราคา 1.57 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ +4.67% มูลค่าการซื้อขาย 1,557.11 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้นวันที่ทำการขายหุ้น ราคาเปิด 1.45 บาท สูงสุด 1.52 บาท ต่ำสุด 1.44 บาทและปิด 1.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ +3.45% มูลค่าการซื้อขาย 69.95 ล้านบาท