WFX เตรียมพร้อมขายไอพีโอ 142 ล้านหุ้น

ชวลิต ติยาเดชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ ,สุปรียา สินธุพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX พร้อม รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ และจุดแข็งของการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคนในฐานะผู้นำตลาดอันดับต้นๆของโลก เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นรายแรก  โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั้งแรก (IPO) จำนวน 142 ล้านหุ้น ภายในไตรมาส 4/2564