ตลท.จับ BE8 ,GSC เข้า Cash Balance 22 พ.ย.ถึง 30 ธ.ค.64

HoonSmart.com>>ตลท.สั่งหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส และบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 22 พ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส (BE8)และหุ้น บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 22 พ.ย.ถึง 30 ธ.ค. 2564

โดย หุ้น BE8 ราคาปิด 32.00 บาท ลดลง 0.75 บาท เปลี่ยนแปลง -2.29% มูลค่าซื้อขาย 101.16 ล้านบาท
GSC ปิดที่ 3.00 บาท ลดลง 0.06 บาท เปลี่ยนแปลง -1.96% มูลค่าซื้อขาย 234.36 ล้านบาท