SDC ชนะประมูลโครงการซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร “มหาดไทย” รับทรัพย์กว่า 3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถ ดิจิตอล” ชนะประมูลซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง โครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย หลังเสนอราคา 2,314.65 ล้านบาท หนุนรายได้ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลรวมกว่า 3 พันล้านบาท

บริษัท สามารถ ดิจิตอล (SDC) แจ้งว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง สำหรับโครงการจัดหาระบบสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ ซึ่งบริษัทได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,314.65 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะได้มีการลงนามสัญญากับ NT เมื่อได้รับหนังสือจาก NT

นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้บริการ (Airtime) ในฐานะคู่สัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับโครการของกระทรวงมหาดไทย จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 38 เดือน เริ่มให้บริการในเดือนเม.ย.2565

ทั้งนี้ รายได้ค่าใช้บริการ (Airtime) จะขึ้นอยู่กับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมของ NT และพันธมิตรในสัญญาดังกล่าว รายได้รวมสำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลของโครงการกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,314.65 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม